Het installatie proces van een Asterisk

De installatie van Asterisk is – als alles goed gaat – zeer eenvoudig.

De volgende stappen dienen te worden doorlopen.

 1. selecteer een hardware platform (PC voor de installatie)
 2. installeer een linux distributie
 3. download asterisk
 4. uitpakken
 5. installeren
 6. configureren

Selecteer een Server t.b.v. installatie:

Welke server die je nodig hebt is sterk afhankelijk wat je wilt gaan doen met je Asterisk Server. Is het een test-systeem of een productie-systeem. Indien je wat wilt gaan experimenteren dan kun je uit de voeten met een oude PC. Deze kan prima worden omgetoverd in een bedrijfstelefooncentrale.

Installeren van Linux:

Ik maak zelf gebruik van Centos als distributie. Ik dit moment 5.3 als standaard versie. Deze is te downloaden van: www.centos.org

yum groupinstall “Development Tools” -y
yum groupinstall “Development Libraries” -y

 

Download Asterisk:

De software kan worden gedownload van:

www.asterisk.org/downloads

Welke files (projecten) moeten we hebben?

 • asterisk
 • sounds
 • libpri
 • dahdi-linux
 • dahdi-tools

 

De commando’s die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn:

wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-1.8-current.tar.gz

wget http://downloads.digium.com/pub/asterisk/asterisk-add-ons-1.4-current.tar.gz

wget http://downloads.digium.com/pub/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz

wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-linux/dahdi-linux-current.tar.gz

wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/dahdi-tools/dahdi-tools-current.tar.gz

wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-alaw-current.tar.gz

wget http://downloads.digium.com/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-alaw-current.tar.gz

 

Er zal een keus moeten worden gemaakt tussen versie 1.8.x of 1.10.x. Ik gebruik op dit moment versie 1.8 voor productie systemen en ben aan het experimenteren met versie 1.10.

Plaats de file in de directory /usr/scr/

Uitpakken van de files:

Nu kunnen de files worden uitgepakt.

cd /usr/src/
tar -zxvf asterisk-1.8-current.tar.gz –directory=/usr/src/asterisk –strip-components=1
tar -zxvf dahdi-linux-current.tar.gz –directory=/usr/src/dahdi-linux –strip-components=1
tar -zxvf dahdi-tools-current.tar.gz –directory=/usr/src/dahdi-tools –strip-components=1
tar -zxvf libpri-1.4-current.tar.gz –directory=/usr/src/libpri –strip-components=1
 

Compileren van de software:

Ga naar de directory /usr/src/dahdi-linux-xx

make
make install

Ga naar de directory /usr/src/dahdi-tools-xx

./configure
make
make install
make config

Ga naar de directory /usr/src/libpri-1.4

make
make install

Ga naar de directory /usr/src/asterisk-1.8

./configure
make
make install
make samples
make config

Nu moet de Asterisk kunnen worden gestart.

#>asterisk -cvvvvvvv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *